Supporting a town that's a great place to live, work and visit

 • The next Council meeting will take place on Wednesday 29th March 2023 at 7pm.

Cost of Living Event / Digwyddiad Costau Byw

Cost of Living Event / Digwyddiad Costau Byw

Cost of Living Event – Chirk Parish Hall

25th January 2023 – 2pm to 4pm

Joanna Hughes the Financial Inclusion Officer and the Housing Support Team who support the Chirk area from Plas Madoc Estate Office, 50 Peris, Plas Madoc, LL14 3LF will be holding a cost of living event at Chirk Town Hall on the 25th January 2023 between 2 and 4pm. Other organizations have been invited to attend this event to offer support as well.

Areas of Support

 • Help with your bills / Debt
 • Refer you onto specialist agencies
 • Rent arrears and sustaining your tenancy
 • Applying for grants
 • Benefit maximization and benefit calculations
 • Universal Credit / Benefit queries and Benefit applications
 • Foodbank
 • Signposting to Communities for Work if you are interested in getting back to work
 • Housing queries

Digwyddiad Costau Byw - Neuadd y Dref Y Waun

25 Ionawr 2023 - 2pm - 4pm

Bydd Joanna Hughes, Swyddog Cynhwysiant Ariannol a'r Tîm Cymorth Tai sy'n cefnogi ardal Y Waun o Swyddfa Ystad Plas Madoc, 50 Peris, Plas Madoc LL14 3LF yn cynnal digwyddiad costau byw yn Neuadd y Dref Y Waun ar 25 Ionawr 2023 rhwng 2pm a 4pm. Mae sefydliadau eraill wedi derbyn gwahoddiad i'r digwyddiad hwn i gynnig cefnogaeth hefyd.

Meysydd Cefnogaeth

 • Cymorth gyda biliau / Dyled
 • Atgyfeirio at asiantaethau arbenigol
 • Ôl-ddyledion rhent a chynnal eich tenantiaeth
 • Gwneud cais am grantiau
 • Gwneud y mwyaf o'ch budd-daliadau a chyfrifiadau budd-daliadau
 • Ymholiadau Credyd Cynhwysol / Budd-daliadau a cheisiadau am fudd-daliadau.
 • Banc bwyd
 • Cyfeirio at Gymunedau am Waith os oes gennych chi ddiddordeb mewn dychwelyd i'r gwaith
 • Ymholiadau tai

Posted: Wed, 18 Jan 2023 15:18 by Karen Brown

Tags: News